Just Me by LukBaoNgoc – K8 Hà Nội

Đôi điều về Just Me by LukBaongoc Just Me by Lukbaongoc là dự án hướng đến phát triển kỹ năng cho phụ nữ, mục tiêu giúp các Chị Em hiểu…

Comments Off on Just Me by LukBaoNgoc – K8 Hà Nội

Workshop “Người Phụ Nữ Ta Thương”

Phụ Nữ, nếu nhắc đến một người phụ nữ để bạn dành từ “thương”, thì đó là ai?Mời bạn tham gia vào workshop chủ đề “Người phụ nữ ta thương”…

Comments Off on Workshop “Người Phụ Nữ Ta Thương”

Lưu giữ vẻ đẹp Việt

Mùa áo dài xuân ở xứ này vẫn còn miên man lắm...Khi bấm những shoot hình này, #Luk có cảm giác như vừa lôi ra trong hộc tủ chạm trổ…

Comments Off on Lưu giữ vẻ đẹp Việt