Tạo dáng, biểu cảm – kỹ năng cần thiết cho người phụ nữ hiện đại

𝗧𝗮̣𝗼 𝗱𝗮́𝗻𝗴, 𝗯𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗰𝗮̉𝗺 - 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 đ𝗲̂́𝗻 đ𝗮̂𝘂 𝗺𝗮̀ 𝗽𝗵𝘂̣ 𝗻𝘂̛̃ 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝗮̣𝗶 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗶̣ 𝗰𝗵𝗼 𝗺𝗶̀𝗻𝗵?   Đây là câu hỏi rất nhiều người hỏi…

Comments Off on Tạo dáng, biểu cảm – kỹ năng cần thiết cho người phụ nữ hiện đại

LukBaoNgoc hỏi, chatGPT trả lời

ChatGPT hiện tại đang làm mưa làm gió trên khắp các phương tiện truyền thông, diễn đàn, mạng xã hội, LukBaoNgoc cũng rất tò mò không biết nó là gì,…

Comments Off on LukBaoNgoc hỏi, chatGPT trả lời