Just Me by LukBaoNgoc – K8 Hà Nội

Đôi điều về Just Me by LukBaongoc Just Me by Lukbaongoc là dự án hướng đến phát triển kỹ năng cho phụ nữ, mục tiêu giúp các Chị Em hiểu…

Comments Off on Just Me by LukBaoNgoc – K8 Hà Nội

Workshop “Người Phụ Nữ Ta Thương”

Phụ Nữ, nếu nhắc đến một người phụ nữ để bạn dành từ “thương”, thì đó là ai?Mời bạn tham gia vào workshop chủ đề “Người phụ nữ ta thương”…

Comments Off on Workshop “Người Phụ Nữ Ta Thương”