Muốn chụp ảnh thì cần bắt đầu từ đâu?

  • Bạn lựa chọn được phong cách ảnh mong muốn và chia sẻ với Luk BaoNgoc
  • Luk BaoNgoc và bạn cùng thảo luận để lựa chọn phong cách ảnh, triển khai khâu chuẩn bị trang phục, layout makeup, làm tóc, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị đạo cụ…