LukBaoNgoc cung cấp những gói chụp gì?

LukBaoNgoc có gói chụp cơ bản cho cá nhân, gia đình, ngoài ra thiết kế các gói chụp riêng theo nhu cầu như dịch vụ quảng cáo, nhóm chị em, sự kiện…