LukBaoNgoc chụp ảnh những phong cách nào?

LukBaoNgoc chụp đa dạng phong cách theo nguyện vọng của khách hàng, Luk lắng nghe mong muốn và tư vấn lựa chọn phong cách phù hợp nhất với khách hàng.