Ekip Luk BaoNgoc hoạt động ở đâu?

Luk BaoNgoc hoạt động chính tại Hà Nội, tuy nhiên ekip Luk có những chuyến photo tour đến nhiều thành phố, tỉnh thành theo yêu cầu của khách hàng như Hải Phòng, Hạ Long, Đà Nẵng, Đà Lạt, Tp. HCM…